Warsztaty
Poznaj naszą ofertę warsztatów
Warsztaty chorągwiaskie
Na otwarcie pierwszej części warsztatów instruktorzy opowiedzą o pięknej, wielowiekowej tradycji tej dyscypliny, która jest absolutnym unikatem w skali europejskiej, ponieważ w niemal niezmienionej formie przetrwała do czasów współczesnych.
Największą popularnością cieszy się we Włoszech, gdzie zmagania chorągwiarzy do dziś wzbudzają wielkie emocje. Podczas warsztatów instruktorzy będą chcieli przekazać uczestnikom uniwersalne wartości, które wiążą się z dyscypliną żonglerki chorągwiami, takie jak: szacunek, wzajemne zaufanie i braterstwo.
Druga część warsztatów będzie się składać z fizycznego treningu, przygotowującego ciało do pracy z rekwizytem oraz nauki metod żonglerki flagami i wybranych technik rzutu. Uczestnicy będą mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w pracy z tym nietypowym, a jakże wdzięcznym rekwizytem.
Finałem warsztatów będzie stworzenie i opanowanie przez uczestników pięknej i efektownej choreografii z wykorzystaniem chorągwi.
Warsztaty tańca klasycznego
Podczas warsztatów tanecznych uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawowymi technikami tańca klasycznego, które mają swoje zastosowanie w większości stylów tanecznych. Taniec klasyczny uczy rytmiki, muzykalności, a także dyscypliny. Rozwija elastyczność ciała i koordynację ruchową. Pomaga rozwinąć grację i wdzięk w tańcu.
Warsztaty będą składały się z trzech bloków:
Elastyczność
Pierwszy blok będzie dotyczył zagadnienia elastyczności w tańcu. Uczestnicy poznają nowe możliwości poszerzania zakresów w ciele, odpowiednie i bezpieczne techniki rozciągania oraz sposoby na to, by taniec był bardziej plastyczny i tworzył bogaty wizualny obraz.
Ekspresja w tańcu
W trakcie drugiego bloku uczestnicy poznają techniki ułatwiające pokazywanie ekspresji w ciele oraz poznają typowe błędy, których należy unikać. Zdobyta wiedza poprawi ich pewność siebie i znacząco wpłynie na postrzeganie swojego ciała w tańcu.
Music movement
Ostatni blok warsztatów zostanie w całości poświęcony muzyce w tańcu. Uczestnicy poznają różne możliwości wykorzystywania i akcentowania w ciele muzyki oraz rytmu. Zapoznają się z pojęciem kontrastu. Przede wszystkim jednak nauczą się, jak bawić się muzyką, aby czerpać z niej przyjemność.
Warsztaty tańca współczesnego
Na warsztatach uczestnicy nauczą się podstawowych technik tańca współczesnego.
Opanują pracę ze środkiem ciężkości, zawieszeniem, pracę z podłogą. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję wzmocnić także mięśnie centrum, dające większą kontrolę nad ruchem. Poznane techniki, wykorzystane zostaną do nauki bardziej zaawansowanych elementów: skoków, obrotów i piruetów.
Celem zajęć będzie wykorzystanie poznanych ruchów i technik w choreografii, której głównym elementem będzie ukazanie emocji w ruchu, ponieważ wiodącym zadaniem tańca współczesnego jest przede wszystkim opowiadanie historii.
Warsztaty tańca z rekwizytami
Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z technikami manipulacji rekwizytami, takimi jak: skrzydła taneczne, wachlarze jedwabne oraz wstążki do gimnastyki artystycznej. Zajęcia łączą w sobie podstawy pracy z rekwizytem oraz elementy technik tanecznych, które w pełni wykorzystują potencjał danego rekwizytu.
Pierwsza część warsztatów będzie poświęcona nauce tworzenia podstawowych figur oraz krótkich fraz tanecznych, które będą łączyć techniki taneczne z elementami manipulacji rekwizytami scenicznymi.
W drugiej części warsztatów uczestnicy nauczą się wieloelementowej choreografii z wykorzystaniem zdobytych wcześniej umiejętności.
Warsztaty aktorskie
Celem warsztatów aktorskich będzie przede wszystkim pobudzenie kreatywności i wyobraźni. Podczas warsztatów uczestnicy będą korzystać z różnego rodzaju rekwizytów scenicznych, lalek teatralnych, a także kostiumów. Bazując na pomysłach i potencjale całej grupy, a także na wykreowanych postaciach, wspólnie stworzymy niepowtarzalną historię.
Na warsztatach aktorskich stawiamy przede wszystkim na dobrą zabawę i bogatą komunikację, ponieważ właśnie te dwa elementy otwierają nas na nowe doznania, spontaniczne działania, a także zachęcają do obcowania z nowymi, ciekawymi ludźmi.
Warsztaty pantomimiczne
Zajęcia ruchowe łączące w sobie techniki pantomimy klasycznej, teatru ruchu oraz elementy tańca współczesnego. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość nauczyć się, jak za pomocą gestu, wyrażać emocje, myśli i charakter wykreowanej postaci.
Wykorzystując wyobraźnię grupy, możliwości ciała oraz rekwizyty i kostiumy, uczestnicy udadzą się w podróż do magicznego świata kreatywnej zabawy i aktorskich wyzwań.
Pantomimos (gr.) oznacza dosłownie "ten, który naśladuje wszystko". Warsztat aktora-mima polega na nauce, jak za pomocą ciała ilustrować konkretne treści i figury, ale też wyrażać emocje i stany. Gest staje się nowym językiem, a właściwie nie tak nowym, bo przecież pierwotnym, mającym najdłuższą historię w dziejach ludzkości. Trening bazujący na technikach pantomimy klasycznej w bardzo złożony i wyjątkowy sposób zwiększa uważność na własne ciało, ciało partnera scenicznego oraz przestrzeń dookoła.
Warsztaty z zakresu pantomimy są bardzo dobrym uzupełnieniem innych technik aktorskich lub tanecznych, jednocześnie mogą stanowić początek przygody ze sceną, aktorstwem i ruchem.
Warsztaty kuglarskie
Podczas warsztatów kuglarskich uczestnicy będę mieli okazję spróbować swoich sił w żonglerce piłeczkami, manipulacji sprzętem ogniowym, takim jak: poi i kij, a także innymi rekwizytami scenicznymi.
W ramach warsztatów uczestnicy poznają podstawowe techniki manipulacji rekwizytami, a także nauczą się krótkiej sekwencji ruchowej, która będzie stanowiła podstawę do stworzenia pełnej choreografii.
Zajęcia i warsztaty integracyjne
Głównym celem zajęć integracyjnych jest budowanie pozytywnych relacji i kształtowanie świadomej i zdrowej komunikacji w zespole. Zajęcia będą składały się z dwóch bloków tematycznych.
Każde ćwiczenie będzie zakończone wspólną dyskusją oraz wymianą spostrzeżeń na temat przebiegu danego ćwiczenia. Uczestnicy będą pracować indywidualnie, w małych zespołach, a także całą grupą. Druga część zajęć będzie składała się z wieloetapowej gry zespołowej z podziałem na drużyny. Zamierzamy tu wprowadzić element wzajemnej rywalizacji między zespołami, który wpłynie na silniejszą integrację wewnątrz uczestniczących w zabawie grup.
Koncentracja na celu zainspiruje uczestników do odkrywania swoich umiejętności, w tym mocnych i słabych stron każdego z nich oraz wzajemnego wspierania się w trakcie rywalizacji.
Celem jest także wprowadzenie atmosfery dobrej zabawy, aby uczestnicy wynieśli z warsztatu dużo pozytywnej energii i motywacji do dalszej pracy.
Warsztaty dla liderów grup
Warsztaty skierowane dla liderów grup artystycznych, lokalnych instruktorów i trenerów, a także pracowników instytucji kultury. W ramach warsztatów uczestnicy będą mogli poszerzyć swoje kompetencje w zakresie:
zarządzania zespołem artystycznym,
budowania wizerunku i tożsamości grupy (PR, social media),
tworzenia scenariuszy zajęć artystycznych i integracyjnych,
organizowania lokalnych wydarzeń społeczno-kulturalnych,
organizowania wyjazdów integracyjnych dla zespołu,
pozyskiwania funduszy na projekty wspierające rozwój grupy.